دکتر فاتح ثابتی
مترجم رسمی و قسم خورده زبان فارسی و دری در دادگستری آلمان
دارای دانشنامه دولتی ترجمه از اطاق صنایع و تجارت آلمان

هم وطن عزیز
خوش آمدید.

بعنوان فردی که در ایران به مدرسه رفته و بخش بزرگی از زندگی خود را در برزیل و آلمان سپری کرده و با تحصیل در آلمان و هم چنین با کار و زندگی با آلمانی ها شناخت خوبی از مردم این مرز و بوم و روش زندگی و قوانین جاری آن دارد، خدمات خود را بعنوان مترجم به شما ارائه میدهم.

ناگفته نماند که بعنوان یک ایرانی همۀ جهان را وطن خود میدانم و از این روست که مترجمی را نوعی "وساطت بین انسانها و فرهنگ ها" به معنای گستردۀ آن میدانم که طبعا همین یکی از انگیزه های من برای انجام این کار است. پس روشن است که این کار را دوست دارم و سعی دارم کاری را که قبول میکنم به بهترین وجه ممکن به پایان برسانم.